English To Arabic and Arabic To English Converter Software

English To Arabic and Arabic To English Converter Software 7.0

Превежда английски думи и текст на арабски и обратно
Оценка
3.3  (12 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
7.0 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Sobolsoft
Осигурява превод от английски на арабски в движение и обратно. Поддържа зареждане на текстове и ги конвертира в партиди.
Този софтуер предлага решение за потребители, които искат да превежда от английски на арабски и обратно. Текстът може да бъде изтеглен от файла и пара превод от английски на арабски и на арабски на английски) се избира от падащото меню. Резултатите се показват в долната част на панела и могат да се копират в клипборда, за да вмъкнете. Този софтуер използва Google Translate като основа за превод и изисква ключ Google Translate API. Инструкции за получаване на ключ е в софтуера.
Информацията е актуализирана на: