English To Arabic and Arabic To English Converter Software

English To Arabic and Arabic To English Converter Software 7.0

Dịch từ tiếng Anh và các văn bản tiếng ả-Rập và ngược lại
Người dùng đánh giá
3.3  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sobolsoft
Cung cấp bản dịch từ tiếng Anh để tiếng ả Rập đi và ngược lại. Hỗ trợ tải văn bản và chuyển đổi chúng theo lô.
Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho các người dùng ai muốn dịch tiếng anh để á rập và ngược lại. Văn bản sẽ được nạp đạn từ một tập tin và những dịch đôi (tiếng anh để á rập hay á rập muốn có bản tiếng anh) chọn từ đơn thả xuống. Kết quả đang hiển thị hạ pane và có thể sao chép đến bảng cho dán. Phần mềm này dùng Google Translate như xương sống cho tamasi và yêu cầu một Google Translate API chìa khóa. Hướng dẫn cho lấy chìa khóa nằm trong phần mềm mà.
Thông tin được cập nhật vào: